This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Këshilla

Këshilla për të raportuar përmbajten e dëmshme Online

Qëllimi ynë është të fuqizojmë cilindo që ka hasur në përmbajtje të dëmshme në internet për ta raportuar atë duke siguruar informacion të azhurnuar mbi standardet e komunitetit dhe lidhje direkte me lehtësirat korrekte të raportimit nëpër platforma të shumta. Në shiritin e lundrimit në të majtë tuaj mund të gjeni këshilla rreth raportimit të dhjetë llojeve të mëposhtme të dëmit në internet: