Këshilla

Këshilla për të raportuar përmbajten e dëmshme Online

Qëllimi ynë është të fuqizojmë cilindo që ka hasur në përmbajtje të dëmshme në internet për ta raportuar atë duke siguruar informacion të azhurnuar mbi standardet e komunitetit dhe lidhje direkte me lehtësirat korrekte të raportimit nëpër platforma të shumta. Në shiritin e lundrimit në të majtë tuaj mund të gjeni këshilla rreth raportimit të dhjetë llojeve të mëposhtme të dëmit në internet: