This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Shfrytëzimi seksual i fëmijëve

Gjeni më poshtë se si të raportoni shfrytëzimin seksual të fëmijëve në faqet e rrjeteve sociale më të përdorura: