This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Forma e Raportimit

Ne jemi këtu për ty

Dhuna ose keqtrajtimi ndaj fëmijëve është çdo formë e dhunës fizike, emocionale apo seksuale. Formë e dhunës ndaj fëmijëve është edhe neglizhimi dhe çdo formë tjetër shfrytëzimi si psh përfshirja e fëmijës në punë të rënda ose me orë të zgjatura, gjë që e vë atë në situatë situate jo të shëndetshme apo demoralizuese e cila çon në dëmtim real ose të mundshëm të shëndetit, mbijetesësdhe zhvillimit të fëmijës.

Dhunë psikologjike

Dhunë fizike

Abuzim seksual

Neglizhim

Shfrytëzim I fëmijës

Bullizëm

Abuzim online

Superfuqia ime

Superfuqia për të ndaluar dhunën, abuzimet seksuale, bullizmin, shfrytëzimet është të flasësh për këtë problem me ata të cilët kujdesen për ty, me dikë që i beson dhe mund të të ndihmojë. Beso, gjërat mund të ndryshojnë.