This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of ALO 116 111 and do not necessarily reflect the views of the European Union

Shërbime

Shërbime

Vlerësimi dhe marrja në konsideratë e zërit të fëmijëve nëpërmjet ndërgjegjësimit të të gjithë partnerëve qendrorë dhe lokalë që punojnë me/për fëmijët, është moto e punës së ALO 116.

Qëllimi

Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë është një instrument […]

Filozofia

Linja e Këshillimit për Fëmijë – ALO 116 synon […]

Misioni

Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 […]

Parimet

 1.1 Respektimi i të Drejtave: Parimi Linja e Këshillimit […]

Rreth Nesh

Misioni ynë

Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë është një instrument që ka për qëllim të këshillojë fëmijët përmes telefonit dhe të referojë nevojat e tyre në institucionet përkatëse. ALO 116 si një shërbim i ri dhe unik në të gjithë Shqipëri synon ngritjen e standarteve dhe procedurave të duhuar në funksioan të një shërbimi cilësor për fëmijët.

Si Mund Të Ndihmojmë?


    Video

    ALO 116 për mbi 10 vite në krah të fëmijëve

    Në ditët më të vështira jemi bashkë dhe bashkë do t'ia dalim. Ne jemi në dispozicion të fëmijëve dhe adoleshentëve çdo ditë, 24 orë!